Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

 

Koła łowieckie w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Rajgród:

·         Wojskowe Koło Łowieckie Nr 126 „Rogacz" Warszawa
·         Koło Łowieckie „Łoś" Rajgród
·         Wojskowe Koło Łowieckie Nr 169 „Bóbr" Osowiec
·         Koło Łowieckie „Knieja" Łomża
·         Koło Łowieckie „Batalion" Łomża
·         Koło Łowieckie „Leśnik" Białystok
·         Koło Łowieckie „Wilk" Grajewo
·         Koło Łowieckie „Cietrzew" Prostki
·         Koło Łowieckie „Ponowa" Szczuczyn
·         Koło Łowieckie „Dzik" Białystok

 

Stany zwierzyny w poszczególnych latach w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Rajgród:

 

2010

2011

2012

2013

ŁOŚ

438

383

460

546

JELEŃ

477

486

504

587

SARNA

1692

1433

1382

1580

DZIK

879

731

649

839