Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Rajgród pod obecna nazwą funkcjonuje od 1925 roku.Wcześniej jeszcze jako Leśnictwo Rajgród (od III rozbioru Polski do 1924 r.) obejmowało wszystkie lasy rządowe powiatu biebrzańskiego i części augustowskiego.

    Tu powołano jedne z najstarszych w Polsce rezerwaty przyrody: Grzędy i Czerwone Bagno, gdzie przetrwała na wolności ostania subpopulacja łosia w naszej części Europy.

    Po licznych reorganizacjach (miedzy innymi przekazaniu w 1993 roku do Biebrzańskiego Parku Narodowego ok. 17 tys. ha terenów) powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Rajgród wynosi 12 088,36 ha, w tym powierzchnia leśna 11 391,84 ha. Ponad to Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi powiatu grajewskiego i części monieckiego na powierzchni ponad 8 tys. ha. Zasięg administracyjny Nadleśnictwa Rajgród rozciąga się na powierzchni niemal 1 000 km 2.

    Lasy nadleśnictwa położone są w obrębie II Krainy przyrodniczo leśnej Mazursko-Podlaskiej (w 5 dzielnicy Wysoczyzny Białostockiej,w 3 dzielnicy Wysoczyzny Kolneńskiej oraz w 1 dzielnicy Pojezierza Mazurskiego).

    Obszar dzisiejszego Nadleśnictwa Rajgród w zamierzchłych czasach porastały lasy. Badania archeologiczne potwierdzają osadnictwo ludzkie w pierwszych okresach epoki żelaza (700 -150 l. p.n.e.).

    Tereny położone na południe od rzeki Ełk stanowiły tzw. Ziemię Wiską Księstwa Mazowieckiego, zaś ziemie na północ od niej i w górnym biegu zajmowały plemiona jaćwieskie. Na dogodnym pod względem obronnym terenie półwyspu jeziora Rajgrodzkiego Jaćwingowie założyli gród warowny Raj. Łupieżcze wyprawy Jaćwingów na sąsiednie ziemie spowodowały odwetowe wyprawy książąt ruskich i mazowieckich. spacyfikowane ziemie stały się terenami spornymi pomiędzy Krzyżakami, Litwinami a Mazowszanami.

    Gospodarka leśna do I wojny światowej nie była intensywna i polegała głównie na pozyskaniu zwierzyny, miodu, siana z łąk, bursztynu i niewielkiej ilości drewna.

    Lasy wraz z niedostępnymi bagnami pradoliny Biebrzy stanowiły ważny element strategiczny przed ekspansją pruską sztucznie wzmocnione twierdzą Osowiec.

     Okres I i II wojny światowej to rabunkowa gospodarka okupanta niemieckiego.

   W okresie powojennym nadleśnictwo zalesiło kilka tysięcy hektarów gruntów porolnych. Definitywne urządzanie lasów rajrodzkich zostało zakończone w 1965 r.