Asset Publisher Asset Publisher

Konkurs "Leśne zagadki"

Konkurs odbywający się na fanpage Nadleśnictwa Rajgród na portalu Facebook

Na fanpage'u Nadleśnictwa Rajgród na Facebooku rusza pierwsza educja konkursu "Leśne zagadki".

https://www.facebook.com/NadlesnictwoRajgrod/

Konkurs rozpocznie się 13 marca o godzinie 10:00. Przez pięć kolejnych dni o godzinie 10:00 pojawi się nowe pytanie konkursowe.

Aby wziąć udział w naszym konkursie należy odpowiedzieć na KAŻDE pytanie. Odpowiedzi nalezy zamieszczać w komenatrzu pod postem konkursowym na profilu Nadleśnictwa Rajgród na Facebooku. Odpowiedź powinna być udzielona w dniu opublikowania pytania.

Punktowane będą trzy najszybsze i prawidłowe odpowiedzi pod każdy postem.

Licza się odpowiedzi nieedytowane.

Ostatnim etapem będzie wyłonienie trzech laureatów konkursu, którzy zdobyli najwięcej punktów, odpowiadająć na WSZYSTKIE 5 pytań konkursowych.

Wyniki podamy w poniedziałek 19 marca do godziny 15:00 na profilu Nadleśnictwa na Facebook w specjalnym poście, a także na stronie internetowej.

Nagrodami w konkursie są albumy "Rezerwaty przyrody".

W konkursie mogą wziąc udział osoby PEŁNOLETNIE.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem dostępnym poniżej oraz jego akceptacja.

WYNIKI KONKURSU:

miejsce I- Karolina Grabowska

miejsce II- Anna Bojanko

miejsce III- Joanna Maciorowska