Wydawca treści

Dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest

Zastępca nadleśniczego
Karol Chodkiewicz

tel. 661 660 152
e:mail: karol.chodkiewicz@bialystok.lasy.gov.pl