Asset Publisher Asset Publisher

Oferta edukacyjna

Działalność edukacyjna Nadleśnictwa Rajgród ma na celu propagowanie wśród społeczeństwa wiedzy o lesie i pracy leśników, jak również kształtowanie odpowiednich postaw w obcowaniu z przyrodą.

 Realizowana jest poprzez:

- spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach, ośrodkach i obozach harcerskich, jak również na terenie Nadleśnictwa;

- organizację konkursów plastycznych, literackich, fotograficznych, wiedzowych;

- organizację zawodów sportowych i hippicznych;

- udział i współorganizację akcji proekologicznych („Pomóżmy Kasztanowcom", „Sprzątanie Świata", „Święto drzewa" i inne).

Placówki korzystające z naszej oferty edukacyjnej zobligowane są do podpisania Porozumienia, które reguluje kwestie bezpieczeństwa zajęć prowadzonych na terenie Nadleśnictwa.

Formularz Porozumienia oraz Oświadczenia (dotyczącego konkretnego spotkania) dostępne są poniżej. By zorganizować zajęcia edukacyjne w Nadleśnictwie Rajgród zainteresowanych prosimy o kontakt (rajgrod@bialystok.lasy.gov.pl, tel. 86 272 32 68).

Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie nadal owocna, a przy tym miła i bezpieczna.

resources-to-get