Aktualności Aktualności

Konsultacje z Radami Gmin dotyczące projektu lasów ochronnych.

Nadleśnictwo Rajgród prowadzi konsultacje z Radami Gmin dotyczące projektu lasów ochronnych nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Rajgród zawiadamia o przesłaniu do Rad Gmin Grajewo, Miasto Grajewo, Radziłów, Wąsosz, Rajgród, Goniądz, Szczuczyn projektu lasów ochronnych nadleśnictwa celem jego zaopiniowania, zgodnie z Art. 16 ust.2 Ustawy o lasach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2129).

Rada gminy powinna wyrazić opinię w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o jej wyrażenie. W razie upływu tego terminu uważa się, że rada gminy nie zgłasza zastrzeżeń.

Powierzchnia lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne na terenie Nadleśnictwa Rajgród wynosi ponad 3 189,09 ha.

Gmina

Powierzchnia lasów ochronnych (ha)

Goniądz obszar wiejski

12,08

Grajewo obszar wiejski

1833,03

Grajewo miasto

31,79

Radziłów

47,54

Szczuczyn miasto

1,50

Szczuczyn obszar wiejski

81,92

Wąsosz

62,16

Rajgród miasto

178,04

Rajgród obszar wiejski

941,03

Razem

3189,09