Aktualności Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZABIEGÓW GOSPODARCZYCH W LASACH HCVF

W ramach konsultacji Nadleśnictwo Rajgród informuje, iż poniżej zostały umieszczone planowane na rok 2019 zadania gospodarcze do wykonania w lasach HCVF.