Aktualności Aktualności

Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk

19 września obchodzimy Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk.

Data dzisiajszego święta nawiązuje do dnia sporządzenia w 1979 roku Konwencji Berneńskiej (O ochronie gatunków dziiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk).

Aby ochrona przyrody na naszym kontynencie była spójna, potrzebne było podjęcie i koordynacja odpowiednich działań. Dziką faunę, florę i naturalne siedliska chroni najmłodsza w Polsce prawna forma ochrony przyrody, jaką są obszary Natura 2000.

Teren Nadleśnictwa Rajgród wchodzi w skład dwóch obszarów Natura 2000: Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków "Ostoja Biebrzańska", Specjalnego Obszaru Ochrony "Dolina Biebrzy".

Na terenie "Ostoi Biebrzańskiej" zanotowano wsytępowanie co najmniej 43 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Stwierdzono tu największą w skali kraju liczebność: błotniaka stawowego, cietrzewia, derkacza, dubelta, uszatki błotnej, kropiatki, rybitwy czarnej i rybitwy białoskrzydłej.

Na terenie "Doliny Biebrzy" w okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 15% populacji krajowej takich gatunków ptaków jak: Czapla biała, dubelt, kulik wielki, orlik grubodzioby, orzełek włochaty, podróżniczek, sowa błotna i wodniczka.