Wydawca treści

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZABIEGÓW GOSPODARCZYCH W LASACH HCVF

W ramach konsultacji Nadleśnictwo Rajgród informuje, iż poniżej zostały umieszczone planowane na rok 2017 zadania gospodarcze do wykonania w lasach HCVF.

 

Lp

Kategoria ochronności HCVF

Powierzchnia lasów HCVF w poszczególnych kategoriach ochronności (ha)

Planowany zabieg

Łączna powierzchnia zabiegu (ha)

1

HCVF 1.1

195,89

-

-

2

HCVF 1.1.1

0,22

-

-

3

HCVF 1.2

1050,48

Czyszczenia późne

10,34

Czyszczenia wczesne

11,31

Trzebież wczesna

8,88

Trzebież późna

33,29

Rębnia zupełna pasowa

2,73

Rębnia gniazdowa zupełna

2,11

4

HCVF 3.1

31,47

-

-

5.

 

HCVF 3.2

 

1330,80

Czyszczenia wczesne

2,99

Trzebież wczesna

11,6

Trzebież późna

117,41

Rębnia zupełna pasowa

2,08

6

HCVF 4.1

2783,12

Czyszczenia późne

6,72

Czyszczenia wczesne

13,14

Trzebież wczesna

42,74

Trzebież późna

360,28

Rębnia zupełna pasowa

6,77

Rębnia gniazdowa zupełna

6,34

Rębnia gniazdowa zupełna uprzątająca

10,12

Rębnia gniazdowa częściowa

1,53

Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona

7,54

Rębnia przerębowa

0,71

7

HCVF 4.2

4,85

-

-

8

HCVF 6

5,44

-

-

Charakterystyka i cel wykonywania poszczególnych zabiegów opisane są w streszczeniu Planu Urządzenia Lasu na stronie internetowej nadleśnictwa.

Postępowanie w poszczególnych kategoriach HCVF opiera się na:

  • „Kryteriach wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce. Część II – Gospodarowanie w HCVF" opracowanych i adaptowanych do warunków Polski przez Forest Stewardship Council (FSC) w lipcu 2006r.

  • „Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny" wydany przez Ministerstwo Środowiska 2004r.

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Nadleśnictwa w godzinach 8.00–14.00. Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej tj. do 06.01.2017 roku.